KariéraPráca vodiča

Spoločnosť ponúka spoluprácu pre záujemcov v oblasti osobnej taxislužby nasledujúcimi spôsobmi :

01
SZČO /živnosť so všetkými náležitosťami v zmysle zákona 56/2012 /
02
Pracovno právny vzťah podmienka ,odbornej spôsobilosti


Ponúkame:

01 Prípravu na skúšky odbornej spôsobilosti, a poradenstvo k získaniu koncesie na výkon osobnej taxislužby.
02 Možnosť prenajatia vozidla od spoločnosti, ako aj možnosti finančného leasingu na vybrané vozidlo.


Ku kritériám výberového konania na pozíciu vodiča patria:

01
Odborná spôsobilosť ,,doklady,,
02
Koncesná listina
03
Vozidlo v riadnom technickom stave zapísané v koncesii
04
Slušné správanie
05
Znalosť miestopisu Bratislava a okolie
06
Snaha zdokonaľovať sa

Práca dispečera

Nakoľko spoločnosť Taxi Bratislava A Profi s.r.o. ako nástupnícka spoločnosť spoločnosti Taxi Bratislava Profi a.s. dlhodobo pôsobí na trhu v oblasti poskytovania osobnej taxislužby na profesionálnej úrovni, uvedomujeme si, že dispečing je jeden z najdôležitejších článkov v taxislužbe a je nevyhnutné pristupovať k výberu spolupracovníkov – dispečerov zodpovedne.Ku kritériam výberového konania na pozíciu dispecera patria:

01
Komunikatívnosť
02
Rečová zdatnosť
03
Flexibilita
04
Snaha zdokonalovať sa
05
Dobré organizačné a orientačné schopnosti
06
Znalosť práce s PS
07
Znalosť cudzích jazykov vítaná…


Nutné zaškolenie po dobu jedného mesiaca okrem prípadu žiadosti už zaškolenej osoby.

Vyplňte formulár

Pokiaľ máte záujem o prácu v našej firme A PROFI TAXI s.r.o. , neváhajte zanechať nám Vaše kontaktné údaje so zaslaním CV na náš email aprofitaxiba@gmail.com.

girl

Taxi Bratislava A Profi s.r.o.

Akékoľvek informácie o našej
firme vám poskytneme na
telefónnom čísle dispečingu

Čísla dispečingu

  02/16 222
  0903 768 666
  0905 768 666
  0948 016 222

E-mail

EKONOMICKÉ ODDELENIE
  a.profitaxi@gmail.com

DISPEČING
  aprofitaxiba@gmail.com

Adresa:

A Profi s.r.o
Prístavná 10
821 09 Bratislava