Kto sme:

download our app

Spoločnosť taxi Bratislava PROFI a.s. bola založená v roku 1991

na základe reforiem v oblasti dopravy transformáciou Dopravného podniku mesta Bratislava š.p., pod ktorý taxislužba ako súčasť dopravy patrila.


V tomto období sa začal formovať trh v poskytovaní služby obyvateľstvu, individuálnej prepravy osôb, na báze komerčnej. Taxi Bratislava Profi a.s. pokračovala pri poskytovaní predmetnej činnosti na profesionálnej úrovni s vodičmi s bohatými skúsenosťami a tradíciou.

Tieto prednosti si spoločnosť udržala počas ďalších 25 rokov. V roku 2016 sa transformovala na spoločnosť pod názvom Taxi Bratislava A Profi s.r.o. a dodnes si na trhu taxislužieb udržuje vysokú úroveň profesionality.

NAŠE SLUŽBY:

Pre súčasný trh poskytujeme do 100 vozidiel podľa potrieb zákazníkov a zmluvných partnerov, ktorých máme v súčasnej dobe cca. 40.

Spoločnosť má pre svojich zmluvných partnerov pripravenú aplikáciu prostredníctvom ktorej zefektívňuje a zjednodušuje ekonomické procesy. Súčastou je mesačné vyhodnocovanie jázd a prefakturácia sumárnou zbernou faktúrou, čím sa znižuje administratíva pre spoločnosť a zmluvných partnerov. Spoločnosť je platcom DPH.

Flexibilita

V prípade potreby spoločnosť flexibilne zabezpečuje navýšenie vodičov pre potreby trhu.

Dostupnosť

Vozidlá sú zasielané na objednávky zákazníkov zo stanovíšť, ktoré sú rozmiestnené po celom území Bratislavy z dôvodu dostupnosti služby a skrátenému času príjazdu k zákazníkom.

Stanovištia

Spoločnosť disponuje 18 stanovištiami na ktorých má umiestnené vozidlá.

about

ČO PONÚKAME:


download our app

Vozový park sa v súčasnej dobe skladá z vozidiel rôznych značiek. Priemerný vek vozidiel spoločnosti je cca. do 5 rokov. Vodiči spoločnosti si vozidlá obmieňajú za nové typy, avšak je nutné pripomenúť, že aj vozidlá staršej vekovej kategórie na základe pravidelnej údržby spĺňajú prísne podmienky pre výkon predmetnej činnosti /STK, emisné kontroly každý rok/.

K základným podmienkam vstupu vodičov do spoločnosti je kvalitný výber cez výberové konanie, v ktorom sa posudzuje nielen vedomostná úroveň v oblasti poskytovania prepravy osôb, ale aj vozidlo s ktorým má predmetný žiadateľ záujem poskytovať prostredníctvom spoločnosti službu obyvateľstvu.

Vodiči spoločnosti sú prijímaný na základe zmluvy o spolupráci, pričom všetci vodiči musia spĺňať požiadavky zákona č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov o poskytovaní osobnej taxislužby /preukaz vodiča taxislužby, koncesná listina, pravidelné kontroly STK a emisné kontroly a tak isto aj ciachovanie taxametrov podľa príslušných predpisov o metrológii/.

Každé vozidlo má v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnici na taxameter pripojenú tlačiareň potrebnú pre tlač potvrdeniek o zaplatení cestovného originálu pre zákazníka a kópiu pre vlastnú evidenciu v účtovníctve.

Súčasťou podmienok prijatia vodičov “SZČO” v zmysle zmluvy o spolupráci sú aj dodržiavania nariadení o oblečení, čistoty vozidiel a správania sa vodičov k zákazníkom.

NÁŠ ROZVOJ:

Jednou z hlavných úloh je modernizácia, prispôsobovanie sa danej dobe a požiadavkam trhu.


01 Rozšírenie klasickej činnosti dispečingu /prostredníctvom telefónnych liniek pri zadávaní objednávok/ o vlastnú mobilnú aplikáciu na objednávanie služby.
02 Vytvorenie vlastnej mobilnej aplikácie s možnosťou evidovania, monitorovania vozidiel prostredníctvom GPS s výstupmi pre zjednodušenie ekonomických procesov.
03 Naďalej sa budeme snažiť hrať prím na trhu v oblasti poskytovania taxislužby na území Bratislavy.


Kontaktujte nás

about

Silné stránky spoločnosti:

01
Dlhodobá tradícia
02
Profesionálny vodiči
03
Profesionálny prístup k zákazníkom
04
Počet vozidiel
05
Pokrytie mesta zo stanovíšť /dostupnosť s ohľadom na dopravu v Bratislave/
06
Zabezpečenie akcií /potrebná komunikácia zo strany zákazníka/
07
Kvalitný vozový park
08
Realizácia cesty k výberu vhodnej mobilnej aplikácie
09
Dlhoročná spolupráca so zmluvnými partnermi
10
Snaha rozvíjať sa a zdokonaľovať


Taxi Bratislava A Profi s.r.o.

Akékoľvek informácie o našej
firme vám poskytneme na
telefónnom čísle dispečingu

Čísla dispečingu

  02/16 222
  0903 768 666
  0905 768 666
  0948 016 222

E-mail

EKONOMICKÉ ODDELENIE
  a.profitaxi@gmail.com

DISPEČING
  aprofitaxiba@gmail.com

Adresa:

A Profi s.r.o
Prístavná 10
821 09 Bratislava